PVF forum  har mottatt flg studentkompendier om mastitt  fra professor Olav Reksen ved Norges Veterinærhøgskole.

 

Terapeutiske prinsipper i mastittbehandling av storfe
Mikrobiologiske funn i mastittdiagnostikken
Speneanomalier og speneskader hos storfe